Призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям

25 марта 2010 | раздел: Консультации юриста | прочитан: 7245 | id: 2
Призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Конституцією України встановлено, що батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття.

Законодавча регламентація обов’язків батьків утримувати дитину не виключає наявність ситуацій, коли дитина не отримує аліментів.

Утримання дитини являється, насамперед, обов’язком її батьків. Держава несе субсидіарний (додатковий) обов’язок щодо надання дитині матеріального забезпечення, який може виконуватися різними способами.
Одним із таких способів є призначення тимчасової державної матеріальної допомоги дитині у випадках, коли місце проживання її батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину. ЇЇ виплата здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.


Насамперед, метою призначення тимчасової державної допомоги є тимчасове утримання неповнолітньої дитини.
Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 189 затверджено «Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» (далі – тимчасова допомога).

Відповідно до положень цієї постанови тимчасова допомога призначається у разі, коли:
- рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв’язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;
- один з батьків перебуває під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;
- місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

При цьому слід зазначити, що така допомога призначається дитині віком до 18 років.

Проте, на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні тимчасова допомога не призначається.

Разом з цим, якщо дитина, яка перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці такого перебування на підставі довідки установи (закладу) про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні.

Питання щодо призначення і виплати тимчасової допомоги слід вирішувати за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину (далі — одержувач), в управлінні праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, структурному підрозділі з питань праці та соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті ради (далі — орган праці та соціального захисту населення).

При цьому слід зазначити, що у разі зміни місця проживання (перебування) одержувача виплата тимчасової допомоги продовжується органом праці та соціального захисту населення за новим місцем проживання (перебування) з місяця звернення одержувача.Варто звернути увагу на перелік документів, які необхідні для призначення тимчасової допомоги.

Так, одержувач повинен подати до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування):
- заяву за формою, затвердженою Мінпраці;
- копію свідоцтва про народження дитини;
- довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини;
- довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача.

Крім того, залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:
- рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;
- довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;
- повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

Після надходження усіх необхідних документів органом праці та соціального захисту населення протягом десяти календарних днів приймається рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги.
Призначається така допомога кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подані усі необхідні документи. Для призначення допомоги на наступний шестимісячний строк одержувач повинен подати лише заяву, в якій повідомляє про обставини, що можуть бути підставою для продовження виплати допомоги.

Варто відмітити, що розмір тимчасової допомоги становить 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку.

Прожитковий мінімум на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

Важливо додати про те, що у разі якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менший від мінімального розміру аліментів на одну дитину, що передбачений частиною другою статті 182 Сімейного кодексу України (тобто, меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) тимчасова допомога призначається в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і сумою, що становить 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку.

Перерахування розміру тимчасової допомоги проводиться органом праці та соціального захисту населення з дня досягнення дитиною відповідного віку без звернення одержувача.
У разі встановлення нового розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку розмір тимчасової допомоги перераховується без звернення одержувача з місяця, в якому набрав чинності закон, що встановлює новий розмір прожиткового мінімуму.

Досить часто виникає питання стосовно припинення виплати тимчасової допомоги.

Таким чином, основними обставинами припинення виплати вказаної допомоги є:
1. встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду;
2. виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину;
3. досягнення дитиною 18-річного віку;
4. виконання в повному обсязі зобов’язань одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;
5. влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання;
6. скасування або визнання усиновлення недійсним;
7. усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);
8. відмови від стягнення аліментів;
9. добровільного виконання рішення суду особою, зобов’язаною сплачувати аліменти;
10. скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів;
11. смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;
12. смерті одного з батьків, зобов’язаного сплачувати аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим;
13. позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав;
14. відібрання дитини від одного з батьків, який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав;
15. встановлення над дитиною опіки чи піклування.

Про виникнення зазначених у цьому пунк­ті обставин одержувач зобов’язаний повідомити у десятиденний строк орган праці та соціального захисту населення.
Виплата тимчасової допомоги припиняється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому виникла одна із зазначених обставин.
У разі встановлення місця проживання (перебування) одного з батьків і припинення його розшуку орган внутрішніх справ у триденний строк повідомляє про це одержувача, орган праці та соціального захисту населення, посадову особу, яка винесла ухвалу (постанову) про розшук, а також суд за місцем знаходження виконавчого листа.
Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв’язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету.

Виплата тимчасової допомоги здійснюється установою уповноваженого банку або державним підприємством і об’єднанням зв’язку за місцем проживання (перебування) одержувача.
Перерахування коштів установі уповноваженого банку, державному підприємству і об’єднанню зв’язку для виплати тимчасової допомоги здійснюється органами праці та соціального захисту населення.
Таким чином, соціальний захист дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме — це обов’язок держави гарантований Конституцією України.

Начальник Ворошиловського
районного управління
юстиції у м. Донецьку
Р. ГАСАНОВ


Таня 29 декабря 2011 - 14:18 [ответить]
Батько позбавлений батьківських прав, 4 роки не платив аліменти, а в листопаді цього року заплатив 100 грн. Чи може мама розраховувати на тимчасову допомогу дітям?або на ще якусь допомогу окрім цієї?

Редакция «КВ» 29 декабря 2011 - 18:28 [ответить]
На Ваш вопрос подготовлен ответ — http://kv.dn.ua/chto-grozit-neplatelschikam-alimentov.html
Другие материалы раздела «Консультации юриста»:
Вниманию адвокатов!
Особенности написания наименования общественного объединения
Регистрация ребёнка переселенцами из Крыма
Верховная Рада приняла проект антикоррупционного закона
Информирует Ворошиловское районное управление юстиции
Защита интересов заёмщиков по кредитам в иностранной валюте
Энергетическая маркировка энергопотребляющих продуктов и государственный надзор за её соблюдением
Берегите двигатели
Щодо мобілізації
Информация для граждан, которые приехали из Автономной республики Крым и города Севостополь
Влияние рекламы на массовое сознание людей
Признание безвестно отсутствующим или объявление умершим

Поиск по сайту

  


Новости партнеров:

Консультации

В рубрике „Юридическая консультация“ вы можете получить разъяснения и консультации по всем интересующим вас правовым вопросам.

Свои вопросы направляйте по адресу: 83050, Донецк-50, а/я 430, ДООО „ГОЛОС ГРОМАДЫ“, газета „КАЛЬМИУССКИЕ вести“ (с пометкой „Юридическая консультация“)

или по эл. почте: editor@kv.dn.ua Если есть необходимость получить более подробную и конфиденциальную информацию у адвоката в личном общении, то вы можете обратиться по телефону: 348-80-23.


Консультирует Ворошиловское РУЮ

При Ворошиловском районном управлении юстиции в г.Донецке действует правовая общественная приёмная, цель которой предоставление бесплатной правовой помощи на местах.

График приема: 1 вторник, 2 вторник, 3 вторник, 4 вторник месяца, 8.00-17.00

Адрес: ул. 50-лет СССР, 149, 8 этаж, 7 кабинет.

По вопросам обращаться по тел.335-25-68.Приостановлена работа донецкой фильтровальной станции
Из-за активных боевых действий, которые происходят в районе фильтровальной станции, временно ее деятельность приостановлена. далее
С приходом весны жители Донецка останутся без воды
В Донецке запланированы работы по замене сетей горячего водоснабжения. В связи с этим 29 февраля, 1 и 2 марта временно будет отсутствовать горячая... далее
В ближайшие три дня в Донецке будут перебои с водоснабжением
Проведение ремонтно-профилактических работ станет причиной прекращения подачи горячей воды 24, 25 и 26 февраля у некоторых потребителей города... далее
В Донецке обесточено 7 трансформаторных подстанций
По причине проведения ремонтных работ в городе обесточено 7 трансформаторных подстанций. далее
В Донецке проходят ярмарки
Доброй традицией стало проведение в Донецке ярмарок выходного дня. 6 и 7 февраля такое мероприятие было проведено в центре Буденновского района. далее
Донецкие коммунальщики восстановили работу 2-х котельных
За минувшие сутки работниками жилищно-коммунального хозяйства в Донецке восстановлена работа 2-х котельных. далее
В Донецке относительно спокойно
Минувшие выходные в Донецке прошли относительно спокойно. Активные боевые действия на территории города не фиксировались. далее
В Донецке подорвали памятник Ленину
Жителей центральных районов Донецка около 4 часов разбудил звук мощного взрыва. далее
Герой Советского Союза Осыка Демьян Васильевич
Осыка Демьян Васильевич – помощник командира 46-го штурмового авиационного полка 14-й смешанной авиационной дивизии Военно-воздушных сил Северного... далее

Дети

В период с 1 по 7 февраля в Донецке родились 82 малыша
В их числе 39 мальчиков и 43 девочки. У жительницы Калининского района – двойня (мальчики).

Информация

Управление земельных ресурсов г.Донецка
Подборка материалов о земельных ресурсах г.Донецка далее


Великая Борьба
10 причин почему вы должны прочитать эту книгу ... далее
Патриархи и пророки
Уважаемые посетители нашего сайта, интересующиеся вопросами духовности. Предлагаем вам для ознакомления и дальнейшего возрастания в Господе и в вере... далее

Социальная реклама

© 2009 - 2018 Газета «Кальмиусские вести».
Свидетельство о регистрации от 17.11.2009г. ДЦ № 2786-413 Р.
Адрес для писем: 83050, Донецк-50, а/я 430. Телефон редакции: 349-04-80. E-mail: editor@kv.dn.ua
Все права на материалы, размещенные на сайте КВ (kv.dn.ua), охраняются в соответствии с законодательством Украины.
При цитировании и использовании любых материалов ссылка на КВ (kv.dn.ua) обязательна.
При цитировании и использовании в интернете гиперссылка (hyperlink) на http://kv.dn.ua обязательна.
Точка зрения редакции может не совпадать с точкой зрения авторов материалов.
За содержания рекламных материалов редакция ответственности не несет.Главная | Мой город | Публикции | Точка зрения | Юристконсульт | Афганистан | В вечном долгу | Духовность | На досуге | Видеофакт | Актуальное интервью Старый сайт